Μέλη

Για να μπορέσει να εγγραφεί κάποιος Έφεδρος Αξιωματικός ως μέλος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Έβρου, θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να έχει υπηρετήσει τη θητεία του ως Έφεδρος Αξιωματικός σε έναν από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό, Ναυτικό ή Αεροπορία). 

2. Να κατοικεί στο Νομό Έβρου.

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 10 €

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Αίτηση μέλους

2. Εγγραφή: 10 Ευρώ.

 

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

1. Αίτηση έκδοσης ειδικού δελτίου ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό Τύπου Α' (τελευταίου τριμήνου) από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο

3. Δύο (2) φωτογραφίες, έγχρωμες (τύπου διαβατηρίου) με πολιτική περιβολή.

* Προϋπόθεση έκδοσης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Σ.Ε.Α.Ν. ΕΒΡΟΥ

 

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

1. Αίτηση βεβαίωσης σίτισης.

2. Μία (1) φωτογραφία, έγχρωμη (τύπου διαβατηρίου) με πολιτική περιβολή.

* Προϋπόθεση έκδοσης Βεβαίωσης Σίτισης να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Σ.Ε.Α.Ν. ΕΒΡΟΥ