Επικοινωνία

 

Διεύθυνση:

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Έβρου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1

681 31  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

Τηλέφωνο: 2551024643

Τηλεομοιοτύπο (Φαξ): 2551024643